Lam Dong Agricultural Export And Processing Factory – Wholly owned by Japanese investor

nha may che bien thuy san lam dong

Lam Dong Agricultural Export And Processing Factory (Vietnam) – FDI Project

Investor Lamdong Agricultural Supply Co.Ltd – wholly owned by Japanese investor
Location Lô B II- 2,4 Khu Công nghiệp Phú Hội, Thôn Pré, Xã Phú Hội, Phú Hội, Đức Trọng, Lâm Đồng, Vietnam
Total Plot Area 15 656 m2
Design
Construction